فروش عمده مفتول آجدار

فروش عمده مفتول آجدار

فروش عمده مفتول آجدار در کارگاه تولید مفتول عسگری با قیمت مناسب جهت خرید مفتول باما تماس بگیرید.09124094144

در مقاله زیر ادامه مقاله قبلی به بررسی تولی میلگرد و تفاوت آن با مفتول میپردازیم.

فرآیند فرآوری میلگرد

فروش عمده مفتول آجدار

فروش عمده مفتول آجدار

تولید شمش فولادی

اولین مرحله برای تولید میلگرد دربایستن به تولید شمش های فولادی می باشد. به طور کلی شمش ها به دو روش تولید می شوند:

تهیه شمش با به کارگیری قالب.
تهیه شمش با استفاده از روش ریخته گری مداوم.

تهیه شمش با به کارگیری قالب: در این روش مواد مذاب با به کارگیری پاتیل در قالب های مخصوص ریخته می شود. پس از خنک شدن شمش ها از درون قالب ها تهی سازی می شوند.

تهیه شمش با استفاده از شیوه ریخته گری مداوم: در شیوه ریخته گری مداوم بعد از برونرفت مواد مذاب از محفظه، وارد قالب های مخصوص ریخته می شود و الی دمای اولیه فولاد سرد می شوند. بعد از این مرحله شمش ها در ابعاد مورد دربایستن بریده و وارد مرحله خنک سازی می شود. این طریق بر خلاف طریق قالب سازی متداول تر است. در نهایت شمش های بریده شده که از درجه حرارت مطلوبی برخوردارند، برای عملیات بعدی هدایت می شوند.

پس از فرآوری شمش به مرحله فرآوری میلگرد می رسیم. برای تولید میلگردها، ابتدا شمش هایی که با استفاده از دو شیوه گفته شده تولید شدند، با گذر از مراحلی چون برشکاری، از میان بردن پوسته های سطح شمش، زنگ زدایی و غیره حاضر می شوند. به طور کلی میلگردها با ۴ روش تولید شده که در پیوستگی به توضیح هر یک از مراحل پرداخته ایم:

تولید میلگرد به طریق نوردکاری

عملیات نوردکاری ممکن است به دو طریق زیر اتمام گیرد:

روش نورد گرم
روش نورد سرد
تولید میلگرد به شیوه نورد گرم

برای فرآوری میلگرد از شمش های فولادی بهره‌گیری می شود. شمش ها را در کوره هایی با دمای بالای ۱۰۰۰ حرارت می دهند تا وارد مرحله نورد شوند. در مرحله نورد با عبور غلتک هایی در ۳ مرحله، شمش ها به مقطع دایره و قطر مناسب می رسند که به این مرحله رافینگ می گویند و بعد از عبور از قفسه های نورد میلگرد های باره نظر تولید می شوند. پس از آن، نوبت به مرحله آج کاری می رسد که طبق استانداردهای کشورمان نوع A2 ،A3 و A4 تولید می شوند. آج کاری نوع A3 و A4 پس خنک شدن میلگردها با آب انجام می شود در حالی که آج کاری نوع A2 در همان مرحله نورد گرم صورت می گیرد.

تولید میلگرد به شیوه نورد سرد

تولید میلگرد به روش سرد تا مرحله رافینگ مشابه روش گرم است پس از آن مرحله نورد اکثریت روی آن سپریدن می شود. این عملیات باعث می شودمیلگردها حائز مقاومت و سختی اغلب این گونه میلگرد شود. به همین انگیزه میلگردهای تولید شده در نورد سرد زیاد پسندیده مناطقی هستند که نیاز به میلگردهای با پایداری بالا هستند.

تولید میلگرد به شیوه میکروآلیاژی (آلیاژسازی)

تنها تفاوت این روش با سایر روش های فرآوری میلگرد افزودن عناصری مانند تیتانیوم، نیوبیوم و وانادیوم به مواد مذاب میلگرد است. میلگردهای آلیاژی، بعد از اتمام پروسه تولید در هوا سرد می‌شوند به همین دلیل در این شیوه میلگردها حائز استحکام، کشش و انعطاف بالاتری نسبت به سایر روش های دیگر است و به همان نسبت قیمت آن ها نیز بالاتر می باشد.

فروش عمده مفتول آجدار

فروش عمده مفتول آجدار

تولید میلگرد به طریق ترمکس

میلگردهایی که در روش ترمکس فرآوری می شوند به علت مصرف کمتر کربن از شکل ‌پذیری و مقاومت کششی بهتری برخوردار باشند. این میلگردها حائز کمینه استقامت تسلیم ۵۰۰ نیوتون بر متر مربع هستند.

تولید میلگرد به روش ترمکس به این چهره است که سرنوشت بیرونی میلگردها را با روغن یا آب خنک می شوند و گرمایشی که از تو میلگردها به تقدیر بیرونی منتقل می شود که باعث سختی و شکننده ای بالای میلگردها می شود.

روش های برش میلگرد

برای برش میلگرد دو روش موجود می باشند که هرکدام دارای دستگاه های متفاوتی هستند:

برش به شیوه سرد
برش به طریق گرم

فروش عمده مفتول آجدار

فروش عمده مفتول آجدار

روش های برش میلگرد

برش به طریق سرد

اگر برای میلگرد از روش برش سرد کاربرد کنیم، در کیفیت فرآورده کارایی اکثریت داشته و ویژگان آن را اغلب حفظ می کند. روش سرد خویش به وسیله دستگاه های متفاوتی اتمام می شود که این دستگاه ها شامل:

دستگاه برشی واترجت
دستگاه برشی اره نواری
دستگاه برشی اره دیسکی
دستگاه برشی اره دستی
دستگاه برشی اره لنگ

ابتدا باید به وزن میلگرد برای به کارگیری شیوه سرد پروا کرد و متناسب با وزن، سایز و ابعاد آن، بهترین شیوه برای میلگرد را برگزید. شیوه برش سرد به نوع ای است که گرما به چهره مستقیم با میلگردها در تماس نیست و به اندازه های دلخواه برش داده می شوند. به کارگیری شیوه سرد برای برشکاری شامل مزایایی چون:

در ساختار مولکولی فلزات هیچ تغییری ایجاد نمی شود.
قابلیت برش در سایزها و خرده مختلف
کاهش ضایعات در استفاده از آن
انعطاف پذیری بیشتر
کیفیت سطحی مناسبی دارد.
قطعات برش خورد در شیوه سرد به چهره یکسان می باشد.
هنگام برش کاری هیچ گاز سمی تولید نمی شود.

علاوه بر مزایای ذکر شده، به کارگیری طریق سرد نیز حائز معایبی است و این معایب، مباحث اقتصادی و خرج هایی را به دنبال دارد، به عنوان نمونه شیوه سرد نیازمند دستگاه های مخصوصی است که خرج های فوقانی دارند. برای نگهداری و سرویس های مقطعی آلت آلات برشکاری هزینه هایی باید انجام شود، همچنین برای انجام روش سرد دربایستن به نیروی کارآزموده و تکنسین وجود دارد.

دستگاه برش واتر جت

در این شیوه برای برش مواد مشکل به وسیله موتورهای پرفشار آبی عملیات برش سپریدن می شود. البته از این روش اغلب برای برش سنگ استفاده می شود و برای برش میلگرد و فلزات دیگر استفاده چندانی ندارد، ولی برای برش مواد سخت به نکویی عمل می کند. برش با دستگاه واترجت به دلیل مزایایی چون و غیره باعث شده در مدت اندک پیروان زیادی داشته باشد.

دقت و سرعت بالای دستگاه واترجت
کارکرد اتومات آن

دستگاه برشی اره نواری

این دستگاه قطعات ضخیم را با دقت بالا برش می دهد. فرآیند شغل اره نواری به صورتی است که پیش درآمد به کمک الکتروموتور، اره نواره محورهای خویش را بر چرخش در می آورد. قطعه با به کارگیری جک هیدرولیکی جنبش داده می شود لغایت برش کاری سپریدن شود.

مزایای این دستگاه به صورت زیر است:

عملیات برش کاری به صورت خودکار سپریدن می شود.
این دستگاه دارای قابلیت برنامه ریزی می باشد.
قطعات به صورت زاویه دار برش داده می شود.
هنگام کار و به کارگیری این دستگاه پسمان ها کاهش می یابد.
دستگاه برشی اره دیسکی

دستگاه اره دیسکی جایگزین دستگاه پر خطر اره آتشی می باشد، همچنین از کیفیت و امنیت اکثریت برخوردار است. دستگاه اره دیسکی به انگیزه تیغ های متنوعی که دارد به راحتی می تواند فلزات را برش دهد.

فروش عمده مفتول آجدار در کارگاه تولید مفتول عسگری با قیمت مناسب جهت خرید مفتول باما تماس بگیرید.09124094144

فروش عمده مفتول آجدار

فروش عمده مفتول آجدار

دستگاه برشی اره دستی

ساده ترین و کهنه ترین وسیله برای برش میلگرد، استفاده از دستگاه برش اره دستی می باشد. اره ها حائز دندانه های متفاوتی است البته سایزهای این اره ها یکسان می باشد. در صورتی که سایز میلگرد بزرگ باشد با اره های دندانه درشت و اگر میلگرد نازک باشد با اره های دندانه ریز برش دیتا می شوند. هنگام به کارگیری این دستگاه نیروی دست انسان زیاد اهمیت دارد و قطعات به دو قسمت مساوی بخش می شوند.

نکته دارای اهمیت اره دستی این است که اثناء استفاده از آن بایستی از ابزارها و تجهیزات ایمنی استفاده شود چون خطرات زیادی مشابه شکیبیدن توان برداشتن یا شکستن تیغه و غیره در حین کار هستی دارد.

دستگاه برشی اره لنگ

دستگاه برشی اره لنگ ضایعات زیادی تولید می کند و از دقت کمتری برخوردار می باشد. عملکرد این دستگاه در اثناء برش به وسیله عقب و بالا رفتن قطعه اتمام می شود و به همین انگیزه نسبت به سایر دستگاه ها کمتر استفاده می شود. برای استفاده از شیوه برش گرم دما الی نقطه ذوب بالا اسیر می شود لغایت مولکول های فلز از هم جدا شوند.

 

دستگاه برش اره لنگ
برش به روش گرم

روش گرم خویش به وسیله دستگاه های متفاوتی انجام می شود که این دستگاه ها شامل:

دستگاه برشی پلاسما
دستگاه تیغ اره های دیسکی (آتشی)
دستگاه برش لیزری

استفاده از روش برش گرم دارای مزایایی می باشد که این مزایا شامل:

عملیات برش با بهره‌گیری از این طریق سرعت فوقانی دارد.
زمان برش کاری در این شیوه کوتاه است.
هنگام اتمام عملیات برش کاری طریق گرم هیچ نوع تراشه ای بر روی آن ایجاد نمی شود.

علاوه بر مزایایی که در بالا ذکر کردیم برش به طریق گرم حائز معایبی نیز میباشد که این معایب شامل:

هنگام استفاده از شیوه گرم در ساختار مولکولی فولاد تغییر ایجاد می شود. در ضمن کناره های محل برش از عقیده ظاهری تغییر می کنند.
عملکرد نامناسب
دقت کم اثناء کار
پرتی زیاد

فروش عمده مفتول آجدار در کارگاه تولید مفتول عسگری با قیمت مناسب جهت خرید مفتول باما تماس بگیرید.09124094144

فروش عمده مفتول آجدار

فروش عمده مفتول آجدار

دستگاه برشی پلاسما

 

این دستگاه با به کارگیری مشعلی که در خویش دارد با سرعت بسیار و به چهره فشرده گاز را بیرون میکند. دمیدن این گاز سبب می گردد که بین نازل و قطعه کار یک قوس الکتریکی ایجاد شود و باعث شود گاز حالت پلاسمایی پیدا کند. بر روی فلزات متمرکز حرارتی حدود ۲۵۰۰۰ درجه سانتی گراد اجرا می شود الی نقطه ی مدنظر بر روی فرآورده ذوب شود. از این دستگاه میتوان به روش دیگری بهره‌گیری کرد ولی به انگیزه معایبی چون خطا شایستن برق گرفتگی و تشعشعات زیاد رادیویی دارد بهره‌گیری نکنند.

دستگاه تیغ اره دیسکی آتشی

هنگام به کارگیری این دستگاه در محل برش گرما زیادی برپایی می شود که سبب متمایز شدن قطعات می شود. این دستگاه به دلیل دقت و سرعت فوقانی که دارد بر روی ساختار مولکولی آهن آلات تغییرات اقلیت به وجود می آورد. تیغ موجود بر روی این دستگاه تقریبا ۴۵۰۰۰ هزار بعید در دقیقه می چرخد. در ضمن برای حرکت و برش کاری محصول به کمک اپراتور دربایستن می باشد. این دستگاه خطر زیاد زیادی (چون شکسته شدن تیغه اره) برای اپراتور دارد، به همین علت از این دستگاه برای برش استفاده نمی شود.

دستگاه برش لیزری

در دستگاه برش لیزری برای سوزاندن و ذوب کردن کاربرد میشود که کمترین آسیب به فلزات در طریق برش لیزری به برش گرم دارند. لیزرها انواع مختلفی چون فیبری، گازی، جامد، کیمیایی و غیره دارند که در این موارد بیان شده برای صنعت تنها از لیزرهای جامد و گازی استفاده می شود.

برترین فرآوری کنندگان میلگرد

تولید میلگرد در ایران به بیش از نیم قرن قبل بر می گردد. از آن موعد لغایت کنون، روز به روز طبق استانداردهای جهانی، تولید میلگرد پیشرفت چشمگیری داشته است. کارخانه های مهمی که در کشورمان به فرآوری این فرآورده پر مصرف تکاپو دارند.

فروش عمده مفتول آجدار در کارگاه تولید مفتول عسگری با قیمت مناسب جهت خرید مفتول باما تماس بگیرید.09124094144

فروش عمده مفتول آجدار

 

  •  پخش عمده مفتول آجدار
  •  برش میلگرد
  •  تولید میلگرد

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.