بلاگ
کشش مفتول

کشش مفتول کشش مفتول   کشش مفتول یک شاخه اساسی از فرم‌دهی سرد فلزات هست. کارخانجات کشش مفتول از صنعت های زیردستی کارخانجات ذوب و نورد و خویش از صنعت های بالا دستی اکثری از صنعت های کوچک‌تر محسوب می گردند. همان کشش مفتول یک عملیات واسطه‌ای هست، به دلیل آنکه سایز محصولات کارخانجات ذوب و نورد بسیار محصور و انگشت شمار می‌باشند، اما نیاز صنعت های کوچک به مفتول با قطرهای متعدد بسیار زیاد میباشد. عملیات کشش هیچگونه تغییری در درصد عنصرها شیمیایی آلیاژ مفتول تولید نمی‌نماید.   عملیات کشش مفتول صرفا خاصیت مکانیکی یا این که فیزیکی مثل؛ سختی، حد مقاومت کشش، حد الاستیسیته و همینطور کیفیت سطح را تغییر تحول میدهد. به بیان دیگر؛ کشش مفتول وظیفه تغییر و تحول شکل یا این که کاهش سطح دوران به ازاء ارتقاء ارتفاع را برعهده داراست. این عمل در اثر عبور کشش مفتول با قطر بزرگ‌تر از مجرایی (دوزه) با قطر موردنظر کوچک‌تر در جوار یک روان‌ساز (پودر یا این که روغن کشش) شکل می گیرد. تاریخچه کشش مفتول …

ادامه مطلب